Activities >> Farmers Column
 
 
पशुपालकांचा स्तंभ Leaflets  
 
1दुग्धोत्पादना करिता पाण्याचे महत्वडॉ. चैतन्य पावशे, पशुजनन, मादीरोग व प्रसुतीशास्त्र विभाग स्नातकोत्तर पशुवैद्यक व पशु विज्ञान संस्था, अकोला.
2बहुउपयोगी खनीज मिश्रणडॉ. चैतन्य पावशे, पशुजनन, मादीरोग व प्रसुतीशास्त्र विभाग स्नातकोत्तर पशुवैद्यक व पशु विज्ञान संस्था, अकोला.
3माजाचे एकत्रीकरणडॉ. चैतन्य पावशे, पशुजनन, मादीरोग व प्रसुतीशास्त्र विभाग स्नातकोत्तर पशुवैद्यक व पशु विज्ञान संस्था, अकोला.
4वांझपणा : कारणे व उपायडॉ. चैतन्य पावशे, पशुजनन, मादीरोग व प्रसुतीशास्त्र विभाग स्नातकोत्तर पशुवैद्यक व पशु विज्ञान संस्था, अकोला.
5गाभण गाईची काळजीडॉ. चैतन्य पावशे, पशुजनन, मादीरोग व प्रसुतीशास्त्र विभाग स्नातकोत्तर पशुवैद्यक व पशु विज्ञान संस्था, अकोला.
6वार अडकणे : कारणे व उपायडॉ. महेशकुमार इंगवले मादीरोग व प्रसुतीशास्त्र विभाग स्नातकोत्तर पशुवैद्यक व पशु विज्ञान संस्था, अकोला.
7गर्भाशयाचा दाह कारणे व उपायडॉ. महेशकुमार इंगवले मादीरोग व प्रसुतीशास्त्र विभाग स्नातकोत्तर पशुवैद्यक व पशु विज्ञान संस्था, अकोला.
8मायांग बाहेर येणे : कारणे व उपायडॉ. महेशकुमार इंगवले मादीरोग व प्रसुतीशास्त्र विभाग स्नातकोत्तर पशुवैद्यक व पशु विज्ञान संस्था, अकोला.
9नवजात वासराचे संगोपनडॉ. श्याम देशमुख मादीरोग व प्रसुतीशास्त्र विभाग स्नातकोत्तर पशुवैद्यक व पशु विज्ञान संस्था, अकोला.
10गायी मधील माजाचे निदान : महत्व व पध्दतीडॉ. चैतन्य पावशे, पशुजनन, मादीरोग व प्रसुतीशास्त्र विभाग स्नातकोत्तर पशुवैद्यक व पशु विज्ञान संस्था, अकोला.
11कृत्रिम रेतनाचे फायदेडॉ. महेशकुमार इंगवले मादीरोग व प्रसुतीशास्त्र विभाग स्नातकोत्तर पशुवैद्यक व पशु विज्ञान संस्था, अकोला.
12गाई च्य प्रजनन व्यवस्थापनामध्ये अल्ट्रासोनोग्राफी मशीनचा वापरडॉ. महेशकुमार इंगवले मादीरोग व प्रसुतीशास्त्र विभाग स्नातकोत्तर पशुवैद्यक व पशु विज्ञान संस्था, अकोला.
13म्ह्शीचे उन्हाळ्यातील संगोपनडॉ. महेशकुमार इंगवले, डॉ. चैतन्य पावशे, डॉ. श्याम देशमुख मादीरोग व प्रसुतीशास्त्र विभाग स्नातकोत्तर पशुवैद्यक व पशु विज्ञान संस्था, अकोला.
14शेळयांचे संगोपनडॉ. महेशकुमार इंगवले, डॉ. चैतन्य पावशे, डॉ. श्याम देशमुख मादीरोग व प्रसुतीशास्त्र विभाग स्नातकोत्तर पशुवैद्यक व पशु विज्ञान संस्था, अकोला.
15”शेतीपुरक व्यवसाय: गाई-म्हैस पालन”डॉ. मोहीनी वि. खोडके, सहाय्यक प्राध्यापक.
16जनावरांचे नोंदीकरणडॉ. प्रविण बनकर, सहाय्यक प्राध्यापक.